Link 337- Xử lý các sự cố về trang Fanpage mới nhất


Tại sao được gọi là link 337, link này được gọi là link 337 vì ID sau dãy số có số đuôi là 337

https://www.facebook.com/help/contact/377211842296337

Nếu bạn đang gặp phải sự cố với Trang Facebook, hãy sử dụng link này nhé. Vui lòng sử dụng mẫu đơn này để cho chúng tôi biết về vấn đề mà bạn đang gặp phải.

https://www.facebook.com/help/contact/377211842296337

Ở trang này, bạn điền tiêu đề và vấn đề mà trang gặp phải ở đây, sau đó nhấn Gửi là xong

 

 

4 | ★ 327